Tankerska plovidba je vlasnik slijedećih certifikata od kojih su neki obavezni - npr. ISM Documents of Compliance - dok su neki implementirani poradi kontinuiranog usavršavanja poslovnih procesa (ISO 14001 i drugi). Naši odjeli kontinuirano revidiraju interne procese i procedure u težnji za što boljim indikatorima u OCIMF's Tanker Management Self Assesment programu.

Postoji više internih tečajeva i seminara za pomorce koji se gotovo svakodnevno održavaju u našim prostorijama. Glavne teme su sigurnost te preventivno i korektivno održavanje. Osoblje na kopnu se također usavršava organiziranim predavanjima.

Nadalje važno je naglasiti da se od 1.1.2012. smatramo "suhom kompanijom" - zabranjena je konzumacija alkohola na svim našim brodovima.