Poruka predsjednika uprave

O nama:

Tankerska plovidba dd je hrvatska brodarska tvrtka osnovana 1955. godine. Posjedujemo i upravljamo tankerima, brodovima za kemijski i suhi teret koji plove širom svijeta, kao i brodovima za prijevoz putnika u obalnoj plovidbi.

U Tankerskoj plovidbi dd vjerujemo da su pomorci naše najveće bogatstvo. Visoko kvalificirani, motivirani i ponosni na svoj timski rad. Kako Tankerska brine o svojim pomorcima, tako i oni brinu o svojim brodovima. Svi brodovi opremljeni su najsuvremenijom tehnologijom u svrhu veće sigurnosti i očuvanja okoliša.

Tehnologija je dobra onoliko koliko su dobri ljudi koji njome upravljaju. Iz tog razloga u Tankerskoj se brinemo da svi ljudi budu dobro upoznati s brodskim uređajima i sustavima te se u tu svrhu konstantno održavaju edukacije i predavanja.

ESG upravljanje:

Posvećeni smo misiji održivosti koja se temelji na načelima zaštite okoliša, društva i upravljanja (ESG) na razini poduzeća, kulture i politike. Smatramo se odgovornima za proaktivnost i usmjerenost na rješenja.

Naša Uprava je uspostavila Odjel sigurnosti, kvalitete i unutarnje kontrole koji nadzire naše politike i operativne kontrole za okolišne, zdravstvene, sigurnosne i društvene rizike.

Između ostalog usvojili smo i primjenjujemo:

Ciljevi, proračuni, rokovi provedbe i praćenje napretka redovito se tromjesečno pregledavaju na sastancima Uprave.

1.Zaštita okoliša

Cilj nam je ugraditi brigu o okolišu u sve što radimo. Vjerujemo da imamo odgovornost minimizirati utjecaje našeg poslovanja na energiju, ugljik, vodu i otpad i prepoznajemo da se ti utjecaji ne događaju samo u svakodnevnom poslovanju , već i kroz cijeli naš lanac vrijednosti. Kao rezultat toga, nastojimo smanjiti utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa naših plovila i naših korporativnih operacija. Zbog obveznih zahtjeva, a iznad njih, u skladu s najboljom industrijskom praksom, izvješćujemo o potrošnji goriva i emisiji stakleničkih plinova u skladu s MRV-om Europske unije kao i IMO DCS sustavom izvješćivanja. Nadalje, pratimo otpad, potrošnju i proizvodnju vode, proizvodnju i odlaganje kaljuže i mulja, tretmane balasta i zauljenih voda. Također provodimo kontrolu i planiranje bioobraštaja trupa.

2. Društveni i ljudski kapital.

Duboka predanost društvenoj odgovornosti ključna je za ono što jesmo kao tvrtka. Vjerujemo da su ljudi u srcu našeg poslovanja i ponosni smo na našu izvanrednu radnu kulturu. Nastojimo biti optimalan poslodavac našoj radnoj snazi, kao i cijenjeni partner našim zajednicama.

Vjerujemo da su strategije raznolikosti i uključivosti katalizator uspjeha i inovacija na radnom mjestu. Dobrobit, fizička i financijska, kamen je temeljac naših programa za povlastice za zaposlenike. Naš opsežan izbor pogodnosti osmišljen je kako bi pomogao zaposlenicima da zadovolje svoje specifične potrebe.

Također radimo na stvaranju partnerstva s klijentima koji dijele predanost održivosti. Od kupaca uključenih u pružanje proizvoda i usluga, kao i od svih naših službenika i zaposlenika očekuje se da djeluju na način koji je u skladu s našim Standardima poslovnog ponašanja.

Kako bismo poboljšali poslovne procese i identificirali kršenja procedura i dobre prakse, uložili smo u novo unificirano softversko rješenje u kojem se svi poslovni podaci sortiraju i obrađuju. Razvijanjem različitih izvješća, sofisticiranih, a jednostavnih za korištenje, omogućili smo optimizaciju poslovnih procesa i lakše prepoznavanje svih vrsta nepravilnosti.

Svi zaposlenici, uključujući pomorce, imaju slobodu anonimno ili imenom prijaviti svako kršenje procedure ili pokušaj korupcije.

3. Odgovornost upravljanja

Čvrsto upravljanje, etička poslovna praksa i razborito upravljanje rizicima ključni su sastojci za postizanje cilja tvrtke za dugoročno stvaranje vrijednosti i održivosti.

Standard poslovnog ponašanja služi kao temelj za visoke standarde integriteta i etike, odvraćanje od nezakonitog postupanja i promicanje poštivanja primjenjivih propisa.

Načela korporativnog upravljanja Tankerske plovidbe dd utemeljena su na etičkom upravljanju tvrtkom, održivom razvoju, zaštiti podataka i privatnosti, nultoj toleranciji na korupciju i uznemiravanje te na kraju, ali ne manje važno, zaštiti okoliša.

Odgovorno poslovno ponašanje ključno je za dugoročni uspjeh. Osim zaposlenika, za poslovanje tvrtke zainteresirani su i drugi sudionici, poput kupaca, dobavljača, javnih tijela i lokalne zajednice. S njima se održava redovita komunikacija koja pomaže Društvu razumjeti njihove stavove i brige, pružajući mogućnost pravodobne reakcije i usklađivanja pozitivnih ciljeva.

Strategija tvrtke uzima u obzir utjecaj na okoliš i društvo, stoga politike, kultura i vrijednosti promiču etičko ponašanje, poštivanje ljudskih prava, održivu raznolikost i ravnopravnost spolova u zdravom radnom okruženju koje podržava.

Predsjednik Uprave

Mario Pavić