Uprava i nadzorni odbor

Uprava

Mario Pavić - Predsjednik uprave

Nikola Koščica (1975) – Član Uprave

Ivan Pupovac (1967) - Član Uprave

John Karavanić (1967) - Član uprave

Ivica Pijaca (1974) - Član uprave

Mate Valčić (1975) - Član Uprave

Nadzorni odbor

Luka Kolanović (1971) - Predsjednik NO

Joško Markov (1973) - Potpredsjednik NO

Petar Rovis (1972) - predstavnik radnika

Zlatko Zorić (1974)

Šime Budija