Zaposlenici su partneri

Svi zaposlenici Tankerske plovidbe su korisnici Zaklade, koja posjeduje većinu dionica firme. Time se postiglo da svaki zaposlenik svojim radom doprinosi kompaniji od koje kroz udio u dividendi dijeli profit.
Tankerska je kompanija sa misijom. Firmom se upravlja vodeći se sljedećim ciljevima:

 • dugoročna perspektiva
 • stabilnost
 • kvalitet
 • poštivanje poslovnih partnera
 • briga o zaposlenicima
 • dugoročne investicije
 • briga za okoliš


Posada

Privržena i visoko stručna

U Tankerskoj plovidbi vjerujemo da su pomorci naša najveća vrijednost. Visoko kvalificirani, motivirani i ponosni na svoj timski rad. Posade je lokalna, iz Zadra i okolice, područja sa dugom pomorskom tradicijom. Većina njih ostaje u Firmi cijelu svoju karijeru, za razliku od samo četiri godine koliko je svjetski prosjek. Većina se školovala u zadarskoj srednjoj Pomorskoj školi i odjelu za pomorstvo zadarskog Sveučilišta. Iz smjene u smjenu, većina se vraća na već poznate brodove, često u istim timovima gdje dobro poznaju svoje kolege i brodske operacije. Komuniciraju Hrvatskim jezikom. Kao korisnici Zaklade svi pomorci sudjeluju u dobiti.
Kontinuiranu pomorsku tradiciju Tankerska osigurava sponzoriranjem Pomorske škole.

 

Flota

Kao što Tankerska brine o svojim pomorcima, oni brinu o svojim brodovima. Svi brodovi su opremljeni najsuvremenijom tehnologijom u svrhu bolje sigurnosti i očuvanja okoliša.
Tehnologija je toliko dobra koliko su dobri ljudi koji njome upravljaju. Iz tog razloga u Tankerskoj brinemo da su svi ljudi dobro upoznati sa brodskim uređajima i sustavima, i u tu svrhu se konstantno održava obuka i predavanja.
Nove brodove pravimo u tijesnoj suradnji sa brodogradilištima, dijeleći naše dugogodišnje iskustvo i znanje kako u procesu projektiranja tako i tijekom same gradnje. Gradimo isključivo u brodogradilištima koja mogu postići visoke standarde na kojima inzistiramo.

Mario Pavić - Predsjednik uprave

 • 1993. kadet u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 1996. diplomirao na Pomorskom fakultetu u Split – smjer Nautika
 • 1997.-2003. plovio u svojstvu časnika palube na tankerima za prijevoz sirove nafte i derivata, LPG tankerima te brodovima za prijevoz rasutih tereta, stekao zvanje Kapetana duge plovidbe.
 • 2002. diplomirao na Pomorskom fakultet u Splitu – smjer Pomorski menadžmet
 • 2003.-2007. poslovoditelj za operativne poslove u Odjelu tankera u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 2007.-2013. radio u Alan Shipping Company Ltd. u Londonu, inicijalno kao broker kasnije kao generalni direktor.
 • 2006.-2014. predsjednik Udruge kapetana trgovačke mornarice – Zadar
 • 2013. – Predsjednik Uprave Tankerske plovidbe d.d.

Nikola Koščica (1975) – Član Uprave

 • 1996. Diplomirao ekonomiju na London Guildhall University
 • 1997. Diplomirao ekonomiju smjer financije, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • 1997 - 2001. pripravnik, a kasnije analitičar u sektoru za upravljanje poslovnim rizicima Dalmatinske banke d.d.
 • 2001 - 2003. kreditni referent za kreditiranje pravnih osoba u Raiffeisenbank Austria d.d. Podružnica Zadar
 • 2003 -2004. voditelj odjela kreditiranja pravnih osoba Raiffeisenbank Austria d.d. Podružnica Zadar
 • od 2004. poslovoditelj za upravljanje rizicima u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 2011 - 2015. zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Tankerske plovidbe d.d.
 • 2013. Financijski direktor Tankerske plovidbe d.d.
 • 2015. Član Uprave Tankerska plovidbe d.d.

Ivan Pupovac (1967) - Član Uprave

 • 1992. diplomirao elektrotehniku, FER Zagreb, Sveučilište u Zagrebu
 • 1992. predaje fiziku i informatiku u srednjoj ekonomskoj školi u Zadru
 • 1992. - 2013. tehnički inspektor za elektriku i elektroniku u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 2003. - 2011. član nadzornog odbora Tankerske plovidbe d.d.
 • 2011. - 2013. predsjednik Nadzornog odbora Tankerske plovidbe d.d.
 • 2013. - 2018. član Nadzornog odbora Tankerske plovidbe d.d.
 • 2013. - 2018. tehnički direktor Tankerske plovidbe d.d.
 • 2017. diplomirao poslovno upravljanje (MBA), IEDC Bled
 • 2018. - član Uprave Tankerska plovidbe d.d.
 • 1997. Diplomirao elektrotehniku, Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 • 1998. pripravnik u tehničkom sektoru Tankerske plovidbe d.d.
 • 1999. informatički referent u Tehnotrade d.o.o.
 • 1999 - 2001. CARNet-ov sistemski inženjer na Sveučilištu u Zadru
 • 2001 - 2008. sistem-programer u službi AOP u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • od 2008. šef službe AOP-a u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 2011 - 2013. član Nadzornog odbora Tankerske plovidbe d.d
 • 2013 - Predsjednik Nadzornog odbora Tankerske plovidbe d.d
 • 2014 - voditelj Odjela općih poslova Tankerske plovidbe d.d.
 • 2015. Diplomirao poslovno upravljanje (MBA), IEDC Bled
 • 1998. diplomirao na Pomorskom fakultetu u Rijeci
 • 1998.-1999. 3.časnik palube u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 1999.-2003. samostalni referent u Odjelu srednjih tankera a u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 2003.-2004. poslovoditelj u Odjelu tankera a u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 2004.-2005. broker u Alan Shipping Company Ltd. u Londonu
 • 2005.-2006. generalni direktor Alan Shipping Company Ltd. u Londonu
 • 2006.-2013. poslovoditelj u Odjelu velikih tankera u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 2011. Član Nadzornog odbora Tankerske plovidbe d.d.
 • 2013. Direktor sektora komercijale Tankerske plovidbe d.d.
 • 1991-1993. pomorac  na brodovima Tankerske plovidbe d.d.
 • 1997. Diplomirao turizam i ugostiteljstvo (ekonomist) na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji Sveučilišta u Rijeci
 • 1998. pripravnik u Financijskom sektoru Tankerske plovidbe d.d.
 • 1998. ekonom-vozač u Odjelu općih poslova  Kadrovskog sektora Tankerske plovidbe d.d.
 • 2017. član Nadzornog odbora Tankerske plovidbe d.d.
 • 1998. Diplomirao strojarstvo, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
 • 1998. pripravnik u Tehničkom sektoru u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 2000 - 2002. plovidba na brodovima Tankerska plovidbe d.d., 3.časnik stroja
 • 2002 - 2004. pomoćnik inspektora za novogradnje u Tehničkom sektoru u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 2004 - 2014. inspektor za novogradnje u Tehničkom sektoru u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 2014 - 2015. voditelj Odjela stroja u Kadrovsko-općem sektoru u Tankerskoj plovidbi d.d.
 • 2014. Diplomirao poslovno upravljanje (MBA), IEDC Bled
 • 2015.  Direktor Kadrovsko-općeg sektora Tankerske plovidbe d.d.
 • 2015. član Nadzornog odbora Tankerske plovidbe d.d.
Naša misija

Osiguravanje najsigurnijih i najučinkovitijih načina prijevoza nafte, naftnih proizvoda i rasutih tereta morskim putem, te biti prvi izbor našim kupcima od 1955.

Naše vrijednosti

Predanost sigurnosti, kvaliteti, energetskoj učinkovitosti i izvrsnosti u zaštiti okoliša je od najveće važnosti za dugoročni uspjeh tvrtke te je stoga sastavni dio naših poslovnih planova. U Tankerskoj plovidbi vjerujemo da je naša posada naša najveća vrijednost. Visoko su kvalificirani i timski igrači koji su motivirani i posvećeni tvrtki.

Procjena rizika i zaštita okoliša

Ulažemo najveće napore kako bi izbjegli neprihvatljiv rizik za ljude, opremu i imovinu.

Nastojimo unaprijed spriječiti štetni utjecaj na okoliš i spriječiti ispuštanja u atmosferu, na kopnu i moru.

Neprestano ćemo raditi na poboljšanju učinkovitosti našeg sustava upravljanja zaštitom okoliša, procjeni ​​naših performansi i smanjenju utjecaja na okoliš.

POLITIKA SIGURNOSTI I KVALITETE

POLITIKA Društva je:

Promoviranje sigurnosti na brodovima da bi se zaštitili životi, dobrobit posade, održavanje integriteta broda i njegove posade i da bi se zaštitio okoliš od rizika onečišćenja.

Pružati visoko kvalitetne usluge suvremenim, dobro održavanima brodovima s pouzdanom i dobro obučenom posadom.

TANKERSKA PLOVIDBA je potpuno odlučna da osigura prijevoz i isporuku tereta u skladu sa i iznad potreba klijenata na siguran i učinkovit način, u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima,pravilima i propisima, najvišim stupnjem sigurnosti i zdravlja svoje posade i s dobrom komercijalnom pomorskom praksom.


Da bi ispunili ovu privrženost postavili smo sljedeće ciljeve:

 • udovoljiti ili nadići zahtjeve propisa biti iznad regulatornih odredbi
 • težiti da nam broj povreda i oštećenja imovine bude nula dajući prioritet zdravlju i sigurnosti
 • težiti da nam broj izlijevanja ulja bude nula i smanjiti utjecaj naših operacija na okoliš
 • upravljati našim brodovima na način da se osigura pouzdano djelovanje, strukturni integritet i primjena brodskih standarda
 • poboljšati stručnost naših ljudi obukom i napredovanjem u karijeri
 • upotrebljavati mjerenje učinkovitostiza trajno poboljšavanje našeg rada

Uprava će neprekidno pratiti ostvarenje ovih ciljeva što je trajni cilj našeg sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom.

Zadovoljstvo klijenata je u fokusu našeg Društva pa će se njihovi interesi uvijek pažljivo razmatrati. Društvo uvijek mora usko surađivati s postojećim i potencijalnim klijentima da bi razumjelo trendove tržišta i da bi bilo u stanju prije svoje konkurencije pružiti pogodne usluge.

Društvo će trajno unapređivati sposobnosti upravljanja sigurnošću i kvalitetom u uredima i na brodovima, uključujući pripremu za krizne situacije u vezi sigurnosti i zaštite okoliša.


Uprava potpuno podržava ovu Politiku i njene ciljeve. Svi zaposlenici TANKERSKE PLOVIDBE d.d. obvezni su dosljedno se pridržavati ove POLITIKE potpunim poštivanjem sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom.

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA

Društvo smatra očuvanje i zaštitu okoliša najvažnijom misijom pa stoga poduzima sve potrebne

mjere da osigura njeno ispunjenje. Naša Politika je da sve naše brodove i brodove kojima

upravljamo, vodimo na način da udovoljavaju svim potrebnim zahtjevima za zaštitu okoliša i u skladu s postojećim međunarodnim konvencijama, zakonima administracije i drugim primjenjivim propisima.To će se ostvariti primjenom sljedećeg:


 • Poduzimanjem mjera opreza da se zaštiti okoliš u kojem rade brodovi Društva.
 • Primjenom visokih standarda u radu i održavanju brodova Društva.
 • Brzom reakcijom na opasnosti, učinkovito i s najmanjim mogućim utjecajem na okoliš i prirodne resurse.
 • Posvećenosti kontinuiranom poboljšanju ekoloških performansi i zaštiti od onečišćenja kroz sve naše aktivnosti.
 • Ispravnim postupanjem i rukovanjem,primjenom propisa i pravila prema teretima koji se prevoze,nabavljenim gorivom i mazivom,bojom,kemikalijama,otapalima i potrošnim materijalima.
 • Procjenom prepoznatih rizika za moguću uticaj na okoliš koji proizlaze iz raznih ekoloških aspekata brodarstva.
 • Obukom posade za spriječavanje incidenata i mogućeg dospijevanja onečišćivača u okoliš.
 • Obukom posade da se spriječe slučajna, i kad god je moguće, radna ispuštanja onečišćivača u okoliš.

Svi zaposlenici u uredima na kopnu i na brodovima moraju strogo slijediti ovu Politiku poštivanjem svih zahtjeva Društva kao i sivih primjenjivih industrijskih, nacionalnih i međunarodnih propisa.

POLITIKA O DROGI I ALKOHOLU

Društvo će održavati sigurnu i zdravu radnu okolinu bez uporabe droga i alkohola.

Svaki zaposlenik Društva, ne smije koristiti zabranjene supstance ili neprikladno koristiti propisane lijekove pod bilo kojim uvjetima.

Svaki zaposlenik Društva mora se pridržavati granice od nula alkohola dok je na brodu.

Posjedovanje, konzumiranje, dijeljenje ili prodaje droge i alkohola od strane bilo kojeg zaposlenika Društva vodit će odmah prema otkazu i snosit će posljedice propisane zakonom.

Kao uvjet za zaposlenje, svi članovi posada mogu biti podvrgnuti ispitivanju na drogu i alkohol kroz nenajavljena testiranja ili rutinska medicinska ispitivanja najmanje jednom godišnje.


Svi zaposlenici TANKERSKE PLOVIDBE d.d. obvezni su dosljedno se pridržavati ove POLITIKE potpunim poštivanjem procedura Društva i svih primjenjivih nacionalnih i međunarodnih propisa.

POLITIKA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM NA RADU I ZAŠTITOM ZDRAVLJA

Svrha Politike upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja TANKERSKE PLOVIDBE d.d. (u daljnjem tekstu Društvo) je da osigura da se aktivnosti u vezi održavanja brodova i rada brodova odvijaju na siguran način, da se ne stvaraju rizici za posade brodova i da se svaka nezgoda u koju su uključene osobe ili opasna situacija identificira, ocijeni i ispravi da bi se izbjegle slične situacije i poboljšala sigurnost na brodovima.

Društvo je pripremilo sljedeću Politiku upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja:

 • Izbjegavati rizike, koje između ostalog uključuju suzbijanje rizika u njihovim korijenima i promjenom opasne prakse, materijala ili opreme neopasnom ili manje opasnom praksom, materijalom ili opremom.
 • Procjenjivati neizbježne rizike i poduzimati mjere da se oni smanje.
 • Primijeniti načine rada i prakse koji će uzeti u obzir sposobnosti pojedinaca, u odnosu na dizajn radnog mjesta i izbor opreme za rad, s posebnom namjerom da se izbjegne monotoni rad i da se smanje kasnije posljedice za zdravlje ljudi i sigurnost.
 • Primijeniti procedure koje će uzeti u obzir nove tehnologije i druge promjene u radnoj praksi, opremi, radnom okruženju i sve faktore koji bi mogli utjecati na zdravlje i sigurnost.
 • Davati prioritete kolektivnim mjerama zaštite nad individualnim mjerama zaštite.
 • Pružati posadi brodova odgovarajuće i svrsishodne informacije i upute.

Rizici svojstveni radnom okruženju moraju se identificirati i procijeniti što mora rezultiratipoduzimanjem mjera da se ti rizici otklone ili umanje, da se zaštite posade brodova i drugi od rizika koji su neizbježni.

POLITKA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Tankerska plovidba d.d. je odlučna učinkovito koristiti energiju u uredima i na svojim brodovima s ciljem da sačuva prirodne resurse, smanji ispuštanja u atmosferu i pripomogne smanjenju utjecaja na klimatske promjene.

Uprava će biti predvodnik i promovirati programe energetske učinkovitosti i osigurati da organizacija djeluje u skladu s principima definiranima u ovoj Politici.

Tankerska plovidba je odredila ciljeve kojima će se poboljšati energetski učinak i smanjiti ispuštanja plinova iz svojih objekata. Da bi se to ostvarilo Uprava će pružati potrebne informacije i osigurati resurse.

Tankerska plovidba će podržavati nabavku energetski učinkovitih proizvoda, usluga i projekata za poboljšanje energetskog učinka.

Tankerska plovidba d.d. će trajno poboljšavati iskorištavanje izvora energije u uredima i na svojim brodovima.

Tankerska plovidba će postupati u skladu sa zakonskim odredbama koje su na snazi i drugim primjenjivim zahtjevima koji se odnose na brodove i njene urede, a koji su u vezi s energetskim učinkom uključujući energetsku učinkovitost te uporabu i potrošnju energije.

Planovi za upravljanje energetskom učinkovitošću bit će specifični za svaki pojedini brod i redovito će se razmatrati od strane poslovodstva kako broda tako i Društva.

Tankerska plovidba smatra da je “poštivanje i osiguranje poštivanja“ ove Politike odgovornost svih pojedinca koji su uključeni u njene aktivnosti.

POLITKA PRIVATNOSTI